Statens vegvesen inviterer til åpent møte før byggestart på fylkesveg 563 Strømsnes–Hop - mandag 19. mars kl. 18.30 på Hop vgs.
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/askoypakken/nyhetsarkiv/folkemote-om-stromsnes-hop

På møtet vil Statens vegvesen informere om det som skal skje på delprosjektet fv. 563 Strømsnes-Hop. Veganlegget strekker seg fra Nordre Erdal til Hop, en strekning på 3,3 km.

På folkemøtet blir det anledning til å komme med spørsmål om vegarbeidet som starter denne våren.

Også entreprenøren blir med på møtet på Hop videregående skole 19,mars. Det samme gjelder Askøy kommune, som skal legge ny VA-ledning langs den nye veglinjen.

Statens vegvesen håper på god oppslutning fra naboer, trafikanter og andre som er interesserte i få siste nytt om vegprosjektet på østsiden av Askøy.

Vel møtt!

Kilde: Facebook