Velkommen til en skikkelig bygdafest i Kristiansand!
Vi garanterer allsang, hygge, dans og mye morro.

Kilde: Facebook