Velkommen til foredrag ved filosofihistoriker og rektor ved Nansenskolen, Unn Irene Aasdalen.

Det er sterke bånd mellom filosofi og kunst. Sjelden har dette båndet vært knyttet tettere enn mellom kunstneren Sandro Botticelli (1445-1510) og den filosofiske konteksten han stod i.

Botticellis verker Våren og Venus' fødsel inviterer oss til fortolkning. Alt ettersom hvordan symbolene i maleriene forstås, tegnes det konfliktuerende teorier om relasjonen mellom skjønnhet og kjærlighet – det mest brennende spørsmål i florentinsk nyplatonisme.

Leseriet kafé holder åpent frem til foredraget starter, og serverer kaffe/te, kaker og suppe m/brød.

ARRANGERT AV LITTERATURHUS LILLEHAMMER
Torsdag 5. april kl. 19.00
INNGANG 100 kr

Billetter kjøpes i døra eller via GD Billett.

Studenter betaler halv pris. Frivillige ved Norsk Litteraturfestival og elever ved Nansenskolen har fri adgang. Husk gyldig bevis.

Kilde: Facebook