Programmet byr på dyktige forelesere som tar for seg dagsaktuelle, praksisnære temaer, og ulike utfordringer som skoleledere møter i sitt daglige arbeid. Fagfornyelsen blir et viktig tema.

Til konferansen kommer Silvija Seres, Bård Kuvaas, Jon Espen Palm, Steffen Handal med flere. Sett av datoene allerede nå og følg med på våre hjemmesider for mer info om program.

Kilde: Facebook