Tirsdag 13.03.18
Thomas Hylland Eriksen:
Identitet og politikk i en overopphetet tid

Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han er blitt verdenskjent gjennom en lang rekke bøker og stått for flere omfattende forskningsprogrammer. Hylland Eriksen skriver:

”Polariseringen av politiske og kulturelle identiteter, som er en tydelig tendens ikke bare i Europa, men også i andre deler av verden, blir ofte forstått simpelthen som en funksjon av globaliseringen: Tilbaketrekningen til avgrensede, ekskluderende gruppeidentiteter, enten de er etnonasjonalistiske, religiøse eller begge deler, betraktes som en forsvarsreaksjon på globaliseringens fremmedgjørende, nivellerende og standardiserende effekter, mens liberale og kosmopolitiske alternativer forbindes med globaliseringens seierherrer. Selv om det er noe riktig i en slik tolkning, unnlater den å ta den større konteksten i betraktning: Polariseringen og 'overopphetingen' av identiteter inngår i en mer omfattende tendens, nemlig akselerert global endring, som kan identifiseres på mange områder, fra finans til klima og miljø.

Denne forelesningen tar opp noen av de viktigste aspektene ved global 'overoppheting' og viser hvordan vår tids polarisering, og ikke minst motstanden mot politiske og kulturelle eliter, må forstås på bakgrunn av overoppheting. Med Trump, Brexit, Polen, India og andre eksempler som bakteppe, introduserer forelesningen temaer fra foredragsholderens bøker Overheating og Identities Destabilised (begge 2016).

Møteleder: Helge Høibraaten.

ANTIKVARIATET, Nedre Bakklandet 4, kl. 18-20

Kilde: Facebook