Arrangementet er for lederne av de lokale programkomiteene, så hvis din forening ikke har nedsatt programkomite enda, så er det på tide å det gjort nå:-)

Agder Høyres regionrådgiver Tor Marius Markussen vil ta en gjennomgang av forslag til prosess og tidslinjer for utarbeidelse av kommunestyrevalgprogram 2019 - 2023. Tips til de ulike faser som oppstartsfase, invitasjonsfase, diskusjonsfase, konklusjonsfase og oppmerksomhetsfase.

Ordfører i Lillesand og 1. nestleder i Agder Høyre Arne Thomassen vil snakke om det politisk innholdet.

Hvilke ønsker har vi for gode programprosesser i Høyre?
- At Høyre i den enkelte kommune har et tydelig politisk prosjekt
- Bredere prosesser
- Programprosess som gir tid og rom for refleksjon og modning
- Større oppmerksomhet om prosessene
- Mer Høyre-samarbeid over kommunegrensene

Dato: 16. april 2018
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Høyres Hus i Kristiansand, Kongensgate 29

Påmelding:
Legg deg inn som deltager i dette arrangementet eller send en e-post til

Viser forøvrig til tipshefte fra regionrådgiver til hjelp for programprosess på kommunenivå som er sendt ut til alle foreningslederne.

Kilde: Facebook