Tema for årets konferanse er de mulighetene næringslivet ser fremover innen olje- gass, havbruk og ikke minst bruk av teknologi på tvers av bransjene. Programmet er under utarbeidelse og publiseres før sommeren. Hold av datoene 31.oktober-1.november.

Kilde: Facebook