Congregatio Forensis er stolte av å presentere høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, som for første gang siden hun ble høyesterettsdommer holder et åpent foredrag ved Universitetet i Oslo.

Øie vil i foredraget gjøre rede for Høyesteretts rolle og virksomhet. Hun vil blant annet se på Høyesterett som øverste domstol, statsmakt og prejudikatdomstol og Høyesteretts rolle som rettsavklarer og rettsutvikler. Videre vil hun kort fortelle om Høyesteretts arbeidsformer og organisering.

Foredraget er særlig egnet for studenter på alle avdelinger ved Det juridiske fakultet og ansatte, men er åpent for alle interesserte. Det vil være mulighet for å stille spørsmål på slutten av foredraget.

Toril Marie Øie tiltrådte som høyesterettsjustitiarius i mars 2016. Hun er den 20. justitiarius i Høyesteretts over 200 års virketid og den første kvinnen som har dette embetet. Øie har bakgrunn som blant annet avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling, og tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2004. Hun har tidligere i en årrekke vært knyttet til fakultetet som førstelektor II og har gitt ut en rekke bøker og artikler.

Dørene åpner 15:45.
Vel møtt - Congregatio Forensis

Kilde: Facebook