Kom og spis frokost med ByKuben!

Vi skal utforske begrepet byøkologi; hva er det? Det er vanskelig å oppdrive en entydig definisjon på byøkologi, forskjellige aktører legger forskjellig mening i begrepet. Klarer vi å bli enige?

Frokosten står klar fra 08.00, seminaret starter 08.30

Vi har invitert et knippe aktører til å være med å diskutere:

Chris Butters har arbeidet med arkitektur, energi og bærekraftig utvikling i nesten 40 år, som praktiserende arkitekt, høyskolelærer, forsker, forfatter og internasjonal konsulent. Han er forfatter eller medforfatter av 12 bøker. Chris er også tidligere leder av NABU-programmet (Norske arkitekter for bærekraftig utvikling) og har jobbet som seniorrådgiver med Stiftelsen Idebanken.

Signe Nyhuus, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Har blant annet jobbet med Byøkologisk program, Oslos overordna miljøpolitikk. Har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø. og drevet forskning relatert til byøkologi og grønnstruktur.

Helene Gallis, gründer av Nabolagshager - byrå for byøkologi og rådgiver innen urbant landbruk. Forfatter av boka «Dyrk byen!». Tidligere daglig leder for MAJOBO - mat og jord der du bor.

Anne-Rita Andal, Initiativtaker til det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 i 2005, og stifter av Ormsund Byøkologiske Buforening samme år. Initiativtaker og medlem av arbeidsgruppen for Ormsundveien Økogrend.

Påmelding: bit.ly/2GcQYsY

Hvis du skal ha frokost og trenger å si fra om matallergier el.l., send en mail til .
Info om vegetar er ikke nødvendig, det serveres uansett:)

Kilde: Facebook