Randaberghallen inneholder en svømmehall med et 12,5 x 25m basseng, og et mindre men like populært, barnebasseng. Svømmehallen har også to badstuer, en til hvert kjønn. Svømmehallen er mye brukt til både av skolene og av kommunens idrettslag, men det er satt av egne åpningstider til publikum. Idrettsbassenget er fra 1,2m til 3,8 m dypt og har gode stupefasiliter med to 1m og ett 3m sviktbrett, samt 5m tårn. Temperaturen i 25m bassenget er ca. 28 grader. Barnebassenget er 30 – 50cm dypt, og holder ca. 33 grader.

Bassenget er under publikumsbadingen delt opp litt forskjellig avhengig brukergruppen. Under familiebading for barn og voksne er det mest lek og moro. Under voksenbadingen er det et større fokus på å til rettelegge for mosjonssvømming, og bassenget er vanligvis delt opp med en bane til hurtigsvømming, en til middels fart, og en bred bane til litt roligere svømming. Under pensjonistbading er vanligvis ikke bassenget delt opp med baneskiller, men vi har vanngymnastikk på grunn del, og det kan da kun svømmes på tvers på dyp del.

Her kan du også ta med babyen din. Sjekk spesifikke åpningstider for barn, voksne og pensjonister her.

Kilde: randaberghallen.no