Barnehagen har fått en ny rammeplan – men hva betyr det for praksis i barnehagen? Hvilke forventninger innebærer rammeplanen for styrerrollen, for forholdet mellom styrer og barnehagelærer?

På årets styrerkonferanse vil vi løfte fram ulike sider ved innføring av ny rammeplan med særskilt fokus på ulike oppgaver knyttet til styrerrollen i denne sammenheng.

Til konferansen kommer Jan Tore Sanner, Lars Svedberg, Bård Kuvaas, Berit Bae, Kari Hoås, Kjetil Børhaug, Liv Torun Eik, Turid Thorsby Jansen, Gerd-Sylvi Steinnes, Karin Hognestad, Marit Bøe, og Steffen Handal.

Klikke på påmeldinglenken for mer informasjon og for å melde deg på.

Kilde: Facebook