Merknad: Avdelinga har tilbod for barn både i skulen og bygda ellers.

Opningstider:

torsdag kl 08.30 - 14.00

Stengt i skuleferiar

Kilde: www.ha.no