I en stadig mer globalisert verden blandes vi på tvers av kulturer, men fremdeles er vi svært opptatt av opphav. Hvorfor er det slik, og hvordan vil fremtidens samfunn farges av dette?

INNLEDERE
- David Lackland Sam, professor i krysskulturell psykologi ved UiB
- Randi Gressgård, sosiolog og professor i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning, UiB

Etnisitet er sentralt når vi identifiserer mennesker – den strekker seg forbi hudfarge og inn i diskusjonen om julemat. Der noen har glede av flere identiteter og kulturell rikdom, blir andre møtt med krav om å velge. Dersom det hersker et ideal om én tilhørighet, hvordan påvirker dette valgene man tar i løpet av livet, og vårt multikulturelle samfunn?

“Hvor er du egentlig fra?”, er et spørsmål som kimer i mange ører. Man rives ofte mellom røtter og sitt nye bosted. Noe av det første man lærer i møte med en ny venn er hvor hun kommer fra, men hvor mye har dette stedet å si for hennes identitet?

David Lackland Sam er professor i krysskulturell psykologi ved UiB, og har mye kunnskap om både kulturpåvirkning og personlighetspsykologi. Randi Gressgård er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, med tverrfaglig kompetanse vedrørende både multikulturalisme og sosialantropologi. Samtlige tema er viktige i spørsmål om tilhørighet.

Kvelden starter med foredraget "Hva skjer når mennesker av forskjellig kulturbakgrunn møtes?" med David Lackland Sam, etterfulgt av en fordypningssamtale.

Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet. Medlemskap koster 50 kr og kan kjøpes i døra. Dette gir deg fri inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester. Velkommen!

Kilde: Facebook