Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna. Mer informasjon: https://www.bufdir.no/Familie/Kurs/Nord/Fortsattforeldreforgodtnoksamarbeidfinnsnes1/

Kilde: Facebook