Velkommen til åpent museum på Stokke Bygdetun med gratis inngang og parkering ! Våre frivilige har kaffesalg, varme vafler, rømmegrøt, is og brus hver søndag.
Stokke bygdetun ble etablert i 1978, og består i dag av 6 bygninger, beliggende i vakre Bokemoa i Stokke, som også er Stokke sitt tusenårssted.
Bokemoa er et landskapsvernområde med Norges nest største bøkeskog. Området har et rikt fugleliv, mens plantelivet er tilpasset den skyggetilværelsen som følger av tett bøkeskog. Hvitveisteppet om våren og eksploderende grønnfarge i bøkekronene er et syn for øye.
Velkommen til tur – og museumsopplevelser i vakre omgivelser.
Hauganhuset:
Er museets hovedbygning. Det er bygget i 1740 i Arnadal og ble flyttet hit i 1978. her ble det gjenreist på full kjeller og innredet soygdemuseum i Stokke. Huset er et såkalt midtgangshus med gjennomgående ende gang. Første etasje har kjøkken og spisestue på den ene siden, kammers og bestestue på den andre. Disse rommene er innredet og møblert som på en storgård rundt 1900, ispedd museumsgjenstander og malerier fra flere årtier.
Kjelleren inneholder utstillinger med forskjellig håndverk. Den har et lite skomakerrom, et hvalfangst og skippfartsrom, en utstilling om Stokkebyens utvikling og en stor samling gammelt film – og fotoutstyr. Loftet har en stor samling gamle bumerker fra Stokke. Det har også utstillinger av utstyr til håndarbeid, matstell og vask av klær. Hele prosessen i produksjon av lintøy vises her. Hatter og gravminner er utstilt i mellomgangen.
Bjerkneshuset:
Ble bygget her som bolig i 1892. Nå rommer det en gammel skolestue, et Barnas museum med mange dukker og gamle leker og en landhandel med både en museumsdel og salg av lokalhistorisk litteratur, kort, leker, håndarbeider med mer. I gangen vises litt posthistorie.
Bryggerhuset:
Er bygget i 1852. Det ble flyttet hit fra Horten og gjenreist i 2002-2004. I kjelleren er det bakerovn, kjøkken og møterom for Bygdekvinnelaget. Her er det mulig å kjøpe bakerovnsbrød enkelte dager. Første etasje inneholder møterom .
Museumslåven:
Ble bygget her i 1992, etter modell av en 1920-talls låve. Den inneholder møtesal, kjøkken, toalettanlegg og klimastyrt magasin. Møtesalen leies ut til selskaper for opptil 60 personer. I andre etasje rommer også kontor og fagbibliotek. I magasinet er det en stor samling av kunstneren Hans Gerhard Sørensen. Noen av bildene er utstilt i møtesalen.

Smia:
Ble i sin helhet bygget på dugnad i 2008-2009 og offisielt åpnet i 2010. Her arrangeres det kurs og demonstrasjoner i smedfaget og smedeentusiaster har sin egen smiring. Smia inneholder også en museumsdel med utstillinger og beskrivelser av bygdesmiens historie.
Utstillingene:
Er åpne hver søndag kl. 12-16 fra mai til og med august. Kontoret er betjent hver onsdag kl. 10-14. Gruppebesøk tas imot etter avtale.
Stokke Bygdetun er vel verdt et besøk – med sin vakre beliggenhet og sitt store mangfold av gjenstander og utstillinger.
Vognskjulet:
Vår nyeste bygning vognskjulet inneholder et travsportpuseum, samt et stort utvalg hustoriske vogner og sleder. Vi har ellers noe eldre selety og hesteutstyr, samt en utstilling med redskap for hjulmakerfaget. I underetasjen har Stokke Hustflidslag sine kurslokaler, som bl.a. inneholder en vevstue med 12 vever. Uteområdet:
Er et kapittel for seg selv. Ved veien nedenfor Bryggerhuset står en tavle med informasjon om Tusenårsstedet, Bygdetunet og Nordskogen kultursti. Midt på tunet er Tusenårstre et planet, og nærmere veien står Brit Sørensens statue av Signe Kile, som ble brent som heks i 1645. I skogkanten ved festplassen står en byste av Stokke-dikteren Harald Sverdrup, laget av billed-hugger Knut Steen. Under de gamle frukttrærne på Bygdetunet står benker og bord, der du kan nyte medbrakt matpakke eller kaffe og vafler i Bygdetunets åpningstid om sommeren. Bokemoa er et flott trenings – og turområde. Det er i flittig bruk gjennom hele året, og ved parkeringsplassen finner du en inngjerdet hundegård til glede fri benyttelse for våre 4bene venner.

Kilde: Facebook