Har du et klart karrieremål eller tenker du at veien blir til mens du går? – det ordner seg uansett.

Vi i har gleden av å invitere deg til NLD-lunsj 13. februar. Arrangementet er i samarbeid med NLD og vil foregå i Auditorium 3.

Det blir foredrag med Jannicke Lanssen og Mari-Cicilie Haugen fra Danske Bank, som kommer for å snakke om ulike karriere mål.

Det vil bli servert lunsj til alle sammen.
Alle studenter ved BI Trondheim er velkommen!

Kilde: Facebook