Gå på HfU hvis du trenger å snakke om: kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, rus, spiseforstyrrelser, uønsket graviditet, abort og mye annet.

HfU har

  • tilbud til både gutter og jenter (noen har egne åpningstider bare for gutter)
  • gratis de aller fleste steder
  • ingen timebestilling
  • taushetsplikt

Mange HSU har både mannlig og kvinnelig personale.De fleste helsestasjoner har helsesøster, jordmor og lege. Har du problemer som HSU ikke kan hjelpe deg med der og da? HSU vil hjelpe deg videre i systemet!

Åpningstid: Mandager 14.30-16.30

Tlf betjent i åpningstiden, oppringes om innlagt beskjed. Stengt i skoleferier

Telefon: 415 32763

Kilde: www.klara-klok.no