Gå på HSU hvis du trenger å snakke om: kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, rus, spiseforstyrrelser, uønsket graviditet, abort og mye annet.

HSU har tilbud til både gutter og jenter (noen har egne åpningstider bare for gutter)

gratis de aller fleste steder

ingen timebestilling

taushetsplikt

Mange HSU har både mannlig og kvinnelig personale.De fleste helsestasjoner har helsesøster, jordmor og lege.

Har du problemer som HSU ikke kan hjelpe deg med der og da? HSU vil hjelpe deg videre i systemet!

Åpningstid: Tirsdag: 14:00-17:00

SMS:92 45 97 71 Telefon: 51 46 81 50 E-post: hfu@eigersund.kommune.no Webadresse: http://www.eigersund.kommune.no/content/view/full/1053/

Kilde: www.klara-klok.no