Helsestasjonen er et gratis tilbud for deg som er mellom 16 til og med 19 år og som bor i Stavanger kommune, og for deg som er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Her kan du få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse.

Du kan også ta kontakt med oss hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer, eller bekymringer i forhold til hjem, skole og venner.

Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Helsestasjonen ligger på Nytorget, midt i Stavanger sentrum, men vi reiser også ut til de videregående skolene i kommunen.