Velkommen til det aller første frokostforedraget i serien "Natur i endring", som handler om endringer i skog og klima. Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

Anders Bryn, førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, vil fortelle om endringene vi ser i den norske naturen i dag.

  • Landskapet rundt oss er i stadig endring. Jordbruksmark må vike for boligblokker og veiprosjekter, skogen kryper oppover og hyttegrenda med den. «Mange bekker små, gjør en stor Å» heter det. Hva er egentlig summen av alle endringene vi ser rundt oss i dag? Og hvordan henger det sammen? spør Anders Bryn.

Vi serverer fire varianter av wraps (kylling, laks, falaffel [vegan] og kalkunbryst [glutenfri]), frukt og kaffe/te/eplenektar fra kl. 08.30. Foredraget starter 08.45 og varer ca. en halvtime og det blir muligheter for spørsmål i etterkant.

Om foredragsserien
Hvordan vil ditt favorittfjell se ut om 50 år? Både skogene og trærne er i dag på tur oppover de norske fjellene, men vi vet foreløpig ikke nok om hvorfor og hvor fort det skjer. Gjengroing etter hogst ved nedlagte setre og støler spiller en stor rolle, men også økte temperaturer bidrar til å heve skoggrensa. Mer skog i fjellene vil i sin tur forsterke klimaendringene ytterligere. I en serie frokostforedrag skal vi belyse hvordan og hvorfor norsk natur er i endring, og hva som kan bli konsekvensene.

Foredragsserien er en del av et større folkeforskningsprosjekt i samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Den Norske Turistforening, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Neste frokostforedrag blir:
13. mars
10. april
15. mai

Les mer om folkeforskningsprosjektet her: http://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2017/1115-fra-turgaer-til-klimaforsker.html

Kilde: Facebook