Denne gangen får vi besøk av Christer Tonning. Han er arkeolog og jobber i Vestfold Fylkeskommune. Tema for kafeen er nytt lys på Borrematerialet ved hjelp av nye metoder.

Borre i Vestfold er frem til 2007 først og fremst kjent som et av de mest spektakulære gravfeltene i Skandinavia. Stor innsats gjennom mange år av historikere og arkeologer har ført til at vi kjenner dette som en nøkkelokalitet i Skandinavisk jernalder. I tiden etter 2007 har nye historier og funn fra Borre blitt kjent og publisert men nå med litt andre verktøy enn tradisjonelt anvendt i norsk arkeologi.

Vestfold fylkeskommune har siden 2010 deltatt i et prosjekt med det østerrikske Ludwig Boltzmann Institute, Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, der geofysiske sporingsmetoder gjør det mulig for arkeologer jobbe på nye og mer effektive måter i sin søken etter spor fra fortiden. Særlig er bruken av georadar vist seg som en svært god og effektiv metode på både Borre og Vestfold for øvrig. I 2007 ble to store hallbygninger oppdaget i åkeren utenfor Borreparken ved hjelp av georadar, og i de følgende årene har ytterligere en stor hallbygning blitt funnet. De fortsatte undersøkelsene viser nå at vi både inne i parken og i dyrket mark utenfor kan avsløre nye spektakulære funn, som setter Borrelokaliteten inn i en helt ny sammenheng i Skandinavia.
Foredraget vil presentere resultatene av disse undersøkelsene og noen foreløpige konklusjoner.

Dørene åpner kl. 18.00, foredraget starter kl. 19.00.
Velkommen!

Kilde: Facebook