Biblioteket vil være betjent mandag fra 17-19, onsdag fra 10-13 samt torsdag 17-19.

Slik bruker du åpent bibliotek:

Når biblioteket er ubemannet kan du som låner bruke lånekortet ditt og tilhørende pinkode for å komme inn i biblioteket. Lånekortet og pinkoden brukes også på utlånsautomaten.

Alle som er over 15 år kan bruke biblioteket når det er ubemannet. Barn er velkomne i følge med voksne.

Reservert materiale kan hentes på egen hylle ved skranken. Har du bestilt inn bøker fra et annet bibliotek må disse hentes i bemannet åpningstid.

Retningslinjer for bruk av ”Det åpne biblioteket”. Når biblioteket er ubemannet, så er du selv ansvarlig for å benytte de tilgjengelige tjenestene på en forsvarlig måte. Hærverk blir politianmeldt.

Ønsker du å låne noe med deg hjem, så bruker du utlånsautomaten til dette. Følg instruksjonene på skjermen. Skulle det oppstå en feil, slik at du ikke får lånt, kom tilbake i bemannet åpningstid.Husk å forlate biblioteket når det stenger. Beskjed blir gitt over høytalerne og innbruddsalarm blir aktivert.

Høle filial har trådløst nett. Sjekk oppslag for navn på nett samt passord.

Kilde: www.sandnes.kommune.no