Riska har hatt bibliotek i 70 år: Riska folkeboksamling ble etablert i 1944, da Riska var en del av Hetland herred (kommune). Riska bydel har i dag over 7000 innbyggere. Vi fortjener et godt bibliotek!

Riska filial av Sandnes bibliotek har de siste årene hått åpent 4 dager i uken, to av dem med ettermiddagsåpent. I perioder i 2014 ble åpningstidene redusert, det er ikke blitt satt inn vikar ved sykefravær.

Kilde: www.sandnes.kommune.no