Tidene forandres - og vi med dem
Illustrert drama i tre akter
Sted: Sellanraa Bok & Bar

Med utgangspunkt i bilder og historier fra samfunns- og dagligliv illustreres hvordan mennesket formes av sin tid – til alle tider – her avgrenset til vår nære fortid. Store deler av forrige århundre var preget av «det faste moderne» – med tro på autoriteter, politisk styring, sosial likhet og nasjonal enhet – inntil reaksjonen kom på 1970-tallet, i form av «det flytende moderne» – som trakk i retning av toleranse og åpenhet, marked og frihet, omstilling og mangfold. Fra århundreskiftet kommer en ny mentalitetsendring, nå i form av «ny fasthet» – kjennetegnet av krav, kontroll og selvdisiplinering, men også robotisering og transhumanisme. Hvordan har denne utviklingen formet oss selv og samfunnet – med tanke på menneskesyn, verdioppfatninger, oppdragelse og framtidsoppfatning? Hvor skal mennesket søke sin mening i dag?

Per Bjørn Foros er tidligere førsteamanuensis ved NTNU og har undervist vordende lærere i pedagogikk og miljøfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU. Han deltar gjerne i offentlig debatt, både når det gjelder utdanning, miljøspørsmål og politiske temaer, gjerne ispedd kulturfilosofiske betraktninger, og med særlig interesse for menneskets dannelse. Av bøker kan nevnes: Miljøundervisning - midt i skolen (1991), Har vi råd til vekst? Om kappløpet mellom problem og løsninger (1996), Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003), Skolen i klemme. Dilemmaer og spenningsforhold (2006) og Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (med Arne Johan Vetlesen, 2012).

Dette er første foredrag i serien "Hva er da et menneske?" Følg linken for å se hele programmet og generell omtale av foredragsrekken: https://litteraturhusetitrondheim.no/wp-content/uploads/2018/01/omtaleprogram.pdf

Velkommen!

Inngang: 50

Kilde: Facebook