Se Botanisk hage i nytt lys og få glimt av livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Her får du en opplevelse utenom det vanlige.

Denne kvelden byr vi på isskulptur og lysinstallasjoner i Botanisk hage, og du vil møte forskere som vil fortelle deg hvordan lys og kulde påvirker dyr og mennesker på ulikt vis.

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noensinne. Her jobber forskere ved UiO for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Nå får du mulighet til å bli bedre kjent med denne forskningen.

Livsvitenskap favner om mange disipliner. Innen helse handler det blant annet om å finne bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle sykdommer. Innen miljø handler det blant annet om å få bedre kunnskap om hvordan vi tar vare på naturressurser. I 2024 får Oslo et nytt livsvitenskapsbygg i Gaustadbekkdalen.

Museet, museumsbutikken og Handwerk Botaniske holder åpent til kl. 20.00 denne kvelden, og det er også gratis inngang til museet denne torsdagen.

Kilde: Facebook