Ungdommens motorsenter tilbyr regelmessige kurs og øvelseskjøring med mopeder for den som vil ta "lappen" for moped (M146).

Vi har lang og bred erfaring og vektlegger tilpasning til den enkelte elevs behov sterkt. Målet vårt er å gi alle deltakerne på kursene en målrettet og effektiv undersvisning for måle sitt: Førerbevis klasse 146 -tohjult moped.

UMS samarbeider med Randaberg videregående skole , som arrangerer Trafikalt grunnkurs i senterets lokaler hvor UMS deretter tar seg av øvelseskjøring i kjøregård og sluttvis øvelseskjøring i trafikken. UMS har egne mopeder, hjelmer og utstyr, men har du dette selv kan en også benytte det.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med senteret: Ungdommens Motorsenter på Facebook eller TLF: 51582262

Kilde: www.ungistavanger.no