Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meddeles Styret skriftlig innen 10. februar 2018
Sendes pr epost til

For ordens skyld minner vi om at det bare er medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2018 som har møte-/stemmerett på Årsmøtet, og kun medlemmer hvor betaling er registrert hos NKK vil få tilsendt innkalling og møtepapirer.

OBS!
Innkallingen med møtepapirer for Årsmøtet vil bli sendt elektronisk til de av våre medlemmer som vi har en fungerende e-post adresse til.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Kilde: Facebook