Velkommen til ÅRSKAVALKADE på Bergendal gård!

Vi fått til mye og ønsker å få til enda mer! Kom og hør om
- Hva skjer på gården og hvordan har det gått med rehabiliteringen av bygningsmassen?
- Hva holder alle alle undergruppene på med og hva har de har planer om
- Kom med egne ideer og ønsker. Vil DU bli med eller starte en egen undergruppe?

Etter presentasjoner og idedugnad blir det gjennomført et effektivt årsmøte der alle er velkommen til å delta, men kun medlemmer av undergupper er stemmeberettiget.

Saksliste årsmøte:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Velge to referenter og to stemmetellere til skriftlige avstemninger
4. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
5. Årsberetning
6. Regnskap og forslag til budsjett for 2018
7. Gjennomgang av vedtekter
8. Fastsette kontingent
9. Eventuelt, saker meldt til styret
10. Valg av leder og to styremedlemmer

For stemmerettsregler se vedtekter.

For tilsending av regnskap og årsberetning en privat melding til oss.

For tilsending av regnskap og årsberetning send forespørsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret tre uker før møtet. Forespørsel og sakene kan sendes som en privat melding.

Kilde: Facebook