Velkommen til konsert kl. 13 og 14!

«Polytop» er en elektroakustisk komposisjon, spesialskrevet for paviljongen i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Paviljongen ble tegnet av Sverre Fehn og åpnet i 2008. Verket er skapt on-site, som del av Lemurs arbeid som ensemble in residence i 2018 ved Nasjonalmuseet.

Lemur har tidligere samarbeidet med Nasjonalmuseet om stedlige komposisjoner og konserter i Villa Stenersen, og med dette prosjektet tar ensemblet et steg videre. I komposisjonen blir Ulltveit-Moe-paviljongens transparente karakter startpunktet for å bruke lyd som et verktøy for å tydeliggjøre romlighet. På åpningsdagen for «Polytop», bruker musikerne også en rekke av museets øvrige rom, og fortolker arkitektur og lys i musikk.

«Polytop» er ko-produsert av Foreningen 3DA, Lydgalleriet, NOTAM, nyMusikk og Eva Pfitzenmaier.

Lemur består av Bjørnar Habbestad (fløyter), Hild Sofie Tafjord (horn), Lene Grenager (cello) og Michael Francis Duch (bass).

Entré: Ordinær museumsbillett

Les mer om arrangementet på nasjonalmuseet.no: http://bit.ly/2DkxBAh

Kilde: Facebook