EXHIBITION - DRINKS - DJ

Velkommen til ART NIGHT i utstillingen "Cindy Sherman - verk fra Astrup Fearnley Samlingen"!

Billetter: 50 kr/gratis for kunstklubbmedlemmer
Aldergrense: Fri aldersgrense/18 år i baren

I 2018 feirer Astrup Fearnley Museet 25 år og det markeres med 9 ulike jubileumsutstillinger i Astrup Fearnley Samlingen. Første kunstner ut er Cindy Sherman, en av de viktigste amerikanske appropriasjonskunstnerne som var med på å revolusjonere den internasjonale samtidskunsten på slutten av 70-tallet. Appropriasjonskunstnerne lånte ideer, metoder, bilder eller eksisterende gjenstander ved å stille dem ut slik de er, eller ved å transformere og rekontekstualisere og tilføre dem ny mening. Cindy Sherman rekonstruerte kvinnelige stereotyper innen kunst, filmer og reklame i fotografier der hun ikler seg ulike, ofte burleske, forkledninger.

Bli med på speed-omvisninger hver halvtime mellom 19.30 og 22.00, eller delta på vår Sherman-inspirerte fotoworkshop!


Welcome to ART NIGHT in the exhibition "Cindy Sherman - works from the Astrup Fearnley Collection"!

Tickets: NOK 50/ Free for art club members
Age limit: all ages/ 18 years at the bar

In 2018 we mark Astrup Fearnley Museet’s 25th anniversary with a series of smaller exhibitions of important artists from the Astrup Fearnley Collection, ans Cindy Sherman is the first artist from a series of 9 exhibitions.

The American artist Cindy Sherman (b.1954) is one of the most important American “Appropriation” artists that revolutionized the international contemporary art in the end of the 70ties. These artists borrowed ideas, processes, images or pre-existing objects by exposing them as they are, or by transforming them and re-contextualizing them to give them a new meaning. Cindy Sherman re-enacts feminine stereotypes of art, films, and advertising in photographs in which she stages herself wearing various, often burlesque, disguises.

Join or Sherman-inspired photo workshop when you visit!

Kilde: Facebook