Kom og hør klangen av Jerusalem i vår egen kulturhistorie! Har den rikere toner, mer liflig og sølvren klang? Eller er den mollstemt og melankolsk? Hvordan gir kirkerommet gjenklang til Jerusalems toner? Og hvordan har klangen endret seg i historien?

Bli med å lytt, syng og utforsk Jerusalem i musikken 15.03, kl 19.30! Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

I tillegg til kantor Inger Lise Ulsrud, og to av Norges beste kor, Oslo Kammerkor og Uranienborg Vokalensemble, har vi utfordret musikk- og kulturhistorikere på podiet til å reflektere over "Klangen fra Jerusalem".

Torsdag 15.03
Klangen av Jerusalem: Romantikk og det moderne
Musikk:
Kantor Inger-Lise Ulsrud, orgel
Uranienborg Vokalensemble v/ dirigent Elisabeth Holte
Felles salmesang

Samtale:
Prof. Erling Sandmoe (historiker, kulturformidler og musikkritiker)
Prof. Arne Bugge Amundsen (kulturhistoriker, ikke minst med kjennskap til ortodoksi, pietisme og norsk bedehushistorie)
Joar Haga (Jerusalemprosjektet, MF)
Eivor A. Oftestad (Jeusalemprosjektet, MF)

Arrangør:
Forskningsprosjektet Tracing the Jerusalem Code (”Jerusalemprosjektet”, MF) i samarbeid med Uranienborg menighet v/ prest Jan Oskar Utnem og kantor Inger-Lise Ulsrud.

Forskningsprosjektets mål er kort fortalt å undersøke
forestillinger om Jerusalem - himmelsk og jordisk - i Skandinavia gjennom tusen år, fra kristningen til det 20. århundre. Forestillingene om Jerusalem har vært en kode i den
europeiske kultur. Samtidig er forestillingene hele tiden i endring, og vi tror derfor at det er mulig å fortelle historien om det kristne Skandinavia med Jerusalemforestillinger som ”linse”.
Gjennom disse konsertkveldene i Uranienborg, ønsker vi å «se med øret», vi ønsker å vise noen lange linjer i vår egen kulturhistorie gjennom musikken som medium.

15.03 er den andre av to konsert- og samtalekvelder. Første arrangement: Klangen fra Jerusalem : Folkemusikk og barokk var 14.02.

Kilde: Facebook