Egersund - Informasjonsmøte "Dette er min historie"

Tid: tirsdag 6. februar kl 18:00 - 20:30
Sted: EIK sitt klubbhus på Husabø
Adresse: Kjeld Bugges gate 52, 4370 Egersund

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Møtet er helt uforpliktende.

Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Du vil få høre de personlige historiene til:
- En fosterforelder vil fortelle om bakgrunnen for at hun ble fosterforelder, og hvilke erfaringer det har gitt.
- En mor vil gi deg et bilde av hva det betød å miste omsorgen for sitt barn, og om samarbeidet med fosterfamilien og barneverntjenesten.
- Ett fosterbarn vil gjennom sin historie fortelle om hva det har betydd å få en ny omsorgssituasjon.

Rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Stavanger vil orienterer om fosterhjemsarbeid og svare på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave.

Vil du vite mer?
Kan du kontakte oss på e-post eller på telefon 466 19 694 og snakke med en av våre erfarne rådgivere.

Kilde: Facebook