Regionkurs Midtvinter er Region Midt sin felles vinterkurshelg. Vi arrangerer kurs for deltakere fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi tar også imot deltakere fra andre kanter av landet. Årets kurspakke ser ut til å bli LSOR vinter, Instruktør II, Adm/Org-kurs og en samling i vinterfriluftsliv for dem som ønsker mer mengdetrening og erfaring fra vinterfjellet. Vi jobber også med å få til scooter-S, men der gjenstår fremdeles en del formelt før vi kan love noe.

Kilde: Facebook