Det innkalles til årsmøte i Human-Etisk Forbund, Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal lokallag på Maritim Fjordhotell.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i lokallaget, og alle medlemmer har stemmerett.
På årsmøtet blir det behandlet årsmelding og regnskap for 2017 og det blir valg til styreverv og andre tillitsverv, samt utsendinger til fylkeslagets årsmøte.
Dersom du ønsker saker behandlet på årsmøtet, må du sende dem til innen fredag 2. februar.

Kilde: Facebook