ENGLISH BELOW

Etter flere år med ønsker fra våre kjære studenter ved IKS har vi nå endelig bestemt oss for å arrangere en skitur/hyttetur for dere! Turen er satt til Sirdalen, med mulighet for å stå i skitrekket, gå på langrenn eller bare drive dank utenfor hytteveggen for de som måtte ønske det.

Vi arbeider blant annet med å få på plass gode priser for de som ønsker å stå i skitrekket og for dem som ønsker å gå på langrenn vil det bli arrangert felles skitur.

Prisen per student er satt til 300,- og vil dekke følgende:
- transport til og fra hytta
- overnatting
- frokost og middag

Utover dette står enhver fritt til å ta med egen drikke, snacks osv
Skulle dere ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt.
Vi i styret er klar for en fantastisk helg og gleder oss til å bli bedre kjent med dere :D


After several years of requests from our dear students at IKS, we have finally decided to arrange a ski trip / cabin trip for you! The trip is set to Sirdalen, with the opportunity to stand in the ski area, go cross-country skiing or just chill at the cabin.

Among other things, we’re working on getting good prices for those who want to go downhill skiing, and for those who want to go on a cross country skiing, there will be a joint ski trip.

The price per student is set at 300, - and will cover the following:
- Transport to and from the cabin
- accommodation
- lunch and dinner
Beyond this, everyone is free to bring their own drinks, snacks, etc.

Should you have any questions, just contact us.
We in the board are ready for a wonderful weekend and look forward to getting to know you better :D

Kilde: Facebook