Foredrag med Edvard Hoem, Slåttekaren og etterkomarane hans. Boksignering. Bok & Papir sel bøker. Forfriskningar kan kjøpast. Gratis inngang.

Kilde: Facebook