Me pangstartar VEKA 2018 med revy! Dei ærlegaste i Volda står på scena klare til å presentere sanningar om verda, Noreg, Volda og seg sjølve.

Me gledar oss til å vise dykk kva vi har jobba med 🤞🏼

11. FEB - sundag, kl. 20:00
12. FEB - måndag kl. 20:00
13. FEB - tysdag kl. 20:00

https://tikkio.com/tickets/4451-veka18-vekerevyen-voldas-aerlegaste

Kilde: Facebook