Hvordan kan Elverum kommune og frivilligheten gjøre Elverum til et enda bedre lokalsamfunn å bo i?

Frivilligheten består av lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner – og bidrar sterkt til inkludering, bedre folkehelse, verdiskaping og økt samhold. Hvordan er samarbeidet mellom kommune, private aktører og frivillighet i Elverum? Fins det noen gode ideer for å styrke frivilligheten og samarbeidet? Hva betyr lag og foreninger for innbyggerne?

Møt opp med egne tanker og ideer – og gi politikerne gode innspill!

Øvrige datoer: 21.mars og 9.mai.

Kilde: Facebook