Velkommen inn i Brageres kirke for et avbrekk i hverdagen!
Enkel messe med nattverd, dagens tekst, salme og orgelmeditasjon.

Kilde: Facebook