Velkommen til et avbrekk i hverdagen!
Enkel middagsbønn med salme, veksellesning, dagens bibeltekst, bønn og orgelmeditasjon.

Kilde: Facebook