Bli med på basiskurs i geriatri i Harstad om innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Av temaer som vil bli gjennomgått er generell geriatri, atypisk sykdomspresentasjon hos gamle, medikamenter og bivirkninger, fall, delirium, demens og samarbeid med pårørende. Det vil bli forelesninger, diskusjoner og spørsmål fra salen. Basiskurset har 18 undervisningstimer fordelt på tre dager.

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, i ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Sted: UIT Harstad, Havnegt. 5, Gult auditorium
Dato: 24.-26. april 2018 Timetall: 18

Påmeldingsfrist: 1.mars 2018
Pris: 3500,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Harstad kommune

Program

Tirsdag 24. april
09.00-10.45 Hva er geriatri? Den geriatriske pasienten. Geriatrisk utredning Ronny Dalene. Lege.
11.00-11.45 Den typiske sykehjemspasienten Ronny Dalene. Lege.
11.45-12.30 LUNSJ
12.30-13.15 Kognitiv svikt og demens Ronny Dalene. Lege. 13.30-15.15 Akutt sykdom hos eldre. Delirium. Eldre og legemidler Ronny Dalene. Lege.

Onsdag 25. april
09.00-10.45 Ernæring, mat og måltider Ellisiv Lærum Jacobsen. Ernæringsfysiolog.
11.00-11.45 Pårørendes belastning Marit Kristiansen. Sykepleier. 11.45-12.30 LUNSJ
12.30-13.15 Sansetap og demens Lise Øverland, MPH psykiatrisk sykepleier, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
13.30-15.15 Adferdsforandringer hos personer med demenssykdommer Lise Øverland

Torsdag 26. april
09.00-10.45 Samarbeid med pårørende Kirsti Hotvedt, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
11.00-11.45 «Minner for livet» - erindring som metode for kommunikasjon i demensomsorgen Kirsti Hotvedt, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
11.45-12.30 LUNSJ
12.30-13.15 Tema fortsetter
13.30-15.15 Hvordan opprettholde funksjon og forebygge fall i eldre år? Gudrun Øvreberg, Fysioterapeut

Du finner invitasjonen her, https://butikk.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=9755

Velkommen!

Kilde: Facebook