“I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.”
En episk reise i menneskehetens evolusjon og hva som blir det neste steget.

En monolitt blir plassert på jorda tidlig i evolusjonen av menneske som førte til at mennesket tilslutt endte opp på månen. Her blir det oppdaget en ny monolitt, som fører til et kappløp mellom mennesket og den nyutviklede datamaskinen HAL, et kappløp hvor den som når monolitten først får utvikle seg til det neste steget i evolusjonen. Hva det er gjenstår å finne ut.

Velkommen til årets første søndagsfilm!

Regissert av Stanley Kubrick

--------------------------------
BILLETTER
Filmklubbmedlem (NFK): 40 kr
Ikke filmklubbmedlem: 100 kr (for filmklubbmedlemskap i NFK + første visning gratis).

Vi selger også supermedlemskap til 200 kr. Dette gir deg filmklubbmedlemskap i NFK og inngang på alle filmene til Studentersamfundet Filmklubb dette semesteret.


TICKETS
Filmclub-member: 40 kr
Non filmclub-member: 100 kr (includes membership of the filmclub + first show free).

We also sell supermemberships for 200 kr. This gives you membership of the filmclub and access to all the movies this semester.

Kilde: Facebook