For English, please see below.

Det er tid for søndagstur igjen! :)

På søndag går vi til yttersiden av Odderøya, der vaffelbua er.

Vi drar fra hovedinngangen til Kristiansand Domkirke etter gudstjenesten, ca kl 12.30. Ta med noe å sitte på, og gjerne noe å spise.

Vi er tilbake ved kirken ca kl 15.30

Bli gjerne med på gudstjeneste i domkirken kl 11.00 også. Gudstjenesten blir oversatt til engelsk. :)

***
It's time for Sunday Walk again!

On Sunday we go for Sunday Walk to the outer side of Odderøya island, where they sell the waffles.

We leave from the main entrance of Kristiansand Cathedral (Domkirken) after the Service at around 12:30. Please bring something to sit on, and also something to eat if you can.

We'll return to the Cathedral at aound 15:30.

Please attend Service in the Cathedral (Domkirken) at 11:00 if you like. The service will be translated into English. :)

Kilde: Facebook