Velkommen til semesterets første Samfundsmøte!

Hver femte nordmann føler seg ensom. I følge helsenorge står hele 70 000 nordmenn uten noen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med. I følge SHOT-undersøkelsen som ble publisert i 2010 er en av seks studenter ensomme og i samme undersøkelse kommer Trondheim dårligere ut enn landsgjennomsnittet.

På dette samfundsmøtet skal vi ta for oss ensomheten og forsøke å se på typer av ensomhet, og hva man kan gjøre for å minske, eller få bukt på denne ensomheten. Det er forbundet mye stigma og tabu rundt ensomhet, men hvorfor er det egentlig slik når alle kjenner på følelsen av ensomhet minst en gang i livet?

Med oss på møtet har vi Kristin Melum Eide som sitter i NTNU styret. Eide har tatt til ordet for at NTNU skal jobbe aktivt for å få ned antallet ensomme studenter, og har i denne forbindelse foreslått en pengepremie for til den beste ideén som kan forebygge ensomhet.

Vi har også med oss Marit Rønning Lund har bakgrunn som pedagog og kongitiv terapaut. Hun har lang erfaring fra å jobbe med studenter og mestring i SiT, dette både gjennom samtaler og kurs.


Billett: 0,-/50,- (Medlem/Ikke-medlem) kjøpes i døra.

Møtet streames på: http://www.samfundet.no/live/

Dagsorden og beslutningsprotokoll: https://www.samfundet.no/saksdokumenter

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette torsdag 11.01.2018, kl.12:00. For reservasjon, send mail til "". Det er maksimalt plass til 6 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 13.01.2017, kl.14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møte.

Kilde: Facebook