Saudi Arabia regnes som arnestedet for mye av radikaliseringen av islam, og landet spiller en sentral rolle i kriger og konflikter rundt den arabiske halvøy. Foredragsholder og forfatter Carl Schiøtz Wibye, som har skrevet boken “I terrorens rike” og var ambassadør i Saudi-Arabia fra 2009 til 2014, vil gi et innblikk i den oljerike statens posisjon.
Frokost og kaffe fra Renaa Xpress kl. 08.00, foredraget er gratis og begynner kl 08.30.
Møteplassen, 1. etasje på Sølvberget.

Kilde: Facebook