Kilden Kjøpesenter ligger i Hillevåg bydel, ca 2 km syd for Stavanger sentrum. I 2001 ble hele senteret ombygget og modernisert, og ytterligere utvikling er i prosess. Det ble i 2004 sendt inn reguleringssøknad om utbygging av 5000 kvm forretningslokaler og 5000 kvm parkeringshus. Høsten 2007 nyåpnet senteret etter en periode med rehabilitering og ombygging av deler av senteret.

Kilden kjøpesenter har nå totalt 60 butikker fordelt på 15 000 kvm handelsareale, samt 350 nye parkeringsplasser.

Rullestol

For utlån av rullestol kontakt vekter på mobil 48056180

Hittegods

For gjenglemte varer kontakt vekter på mobil 48056180

Areal: 20 000 kvm Omsetning: 715 mill i 2009 Antall butikker: 60 Antall p-plasser: 350 gratis p-plasser

Kilde: www.kilden.no