Ved Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU

Helt fra jappetiden på 80-tallet har det vært stadig snakk om at samfunnets fellesskap ser ut til å vike for individenes fellesskap. Er det virkelig slik at ingen lenger bryr seg om andre enn seg selv og sine? Med utgangspunkt i boka "Hva er fellesskap?" (Universitetsforlaget 2018) inviterer Aksel Tjora til refleksjon omkring vilkårene for solidaritet i dagens moderne samfun.

Gratis inngang for medlemmer. Inngang for andre kr 100,-
For info og spørsmål, kontakt Mary Skimmeli på tlf 917 60 245.

Kilde: Facebook