Velkommen til Nybegynnerkurs i Ashtanga Yoga på Spiregården torsdager kl 16:30-18:00 med oppstart 18. januar. Kurset går over fire uker.

Med i kursavgiften får du også fri tilgang til Mysore-morgener hver onsdag mellom 6.30-9.30 i denne perioden.

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende form for yoga hvor en ved hjelp av systematiserte stillinger forener pust, bevegelse og meditasjon..

Kurset tar nøye for seg de første stillingene i Ashtanga Yoga Primary Series (og noen av de avsluttende), samtidig som jeg vil introdusere dere for Mysore-style praksis og hvordan dere på en skånsom og skadefri måte kan bygge opp en selvstendig egenpraksis. Det blir også satt stort fokus på pusteteknikker, og hvordan vi bruker pusten som et verktøy for å skape et roligere sinn samtidig som den hjelper oss å komme dypere inn i stillingene.

Torsdagene i dette kurset vil bli workshop-inspirert:

Vi begynner med Solhilsen A og B og de første stillingene i Primary Series, og tar det videre derfra. Hver stilling blir gått gjennom i detalj, og det blir åpnet opp for en god og åpen kommunikasjon og gøy og leken stemning! Her er det lov å komme med masse spørsmål :D
Dette vil være et progresjonskurs. Det betyr at en bør følge kurset fra begynnelse til slutt, og er derfor ikke mulig med drop-in på disse timene. D

Mysore-style hver onsdag morgen (valgfritt):
For de som er med på nybegynnerkurset, kan i denne perioden komme gratis på Mysore-style hver onsdag morgen. Dette er virkelig anbefalt, da det hjelper deg å få integrert det du har lært deg på kurset.

Her bruker du det du lærte på kurset på torsdagen, og gjør praksisen litt etter litt i ditt eget tempo sammen med din egen pust. Jeg går rundt og hjelper og justerer deg inn stillingene dersom du trenger det. Du får et skjema med Primary Series-stillingene på kurset slik at du har en oversikt over hva du skal gjøre. Dersom jeg føler du er klar for et par nye stillinger enn de vi gikk gjennom torsdagen før, vil disse også bli plusset på din Mysore-praksis.

Ideen bak nybegynnerkurset er at du skal kunne lære deg de grunnleggende prinsippene bak ashtanga yoga og lære deg de første stillingene i Primary Series. Dersom du da går på Mysore-timene på onsdagene vil du da lære deg å få integrert disse stillingene inn i din egen kropp, sammen med din pust og i ditt tempo.

Hvem kan melde seg på?
ALLE
ALLE -i alle slags aldre, i alle slags fasonger, om du er myk eller om du er stiv, om du er syk eller om du er frisk - ALLE er velkomne! <<3

Gleder meg og håper på å se DEG der
Påmelding over mail:

Merk mailen med fullt navn, tlf. nr og e-mail adresse faktura skal bli sendt til :)

Varighet: 4 uker
Kursavgift: kr 1100

Obs!
Maks 13 plasser, så førstemann til mølla! Dette er fordi jeg ønsker at hver og en på kurset kan føle seg sett og få god nok opplæring i stillingene slik at en etter endt kurs kan praktisere på egenhånd eller i en Mysore-style setting.

Om Kristin Knutsen:
Kristin Knutsen tok sin yogalærerutdannelse på Yandara i Baja, Mexico (200 RYT). Hun dro deretter på en to måneders tur til Mysore, India for å studere og praktisere Ashtanga Yoga under Saraswati og Sharath Jois. Hun har også deltatt på en måneds Ashtanga Yoga Intensive i Kovalam, India, under David Garrigues.

Litt info om Ashtanga Yoga:

Hva er Ashtanga Yoga?

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende form for yoga hvor en ved hjelp av systematiserte stillinger forener pust, bevegelse og meditasjon. Den er sagt å være den mest utprøvde metoden av yoga som er tilgjengelig i dag. Rekkefølgen av stillingene er alltid de samme og er nøye sammensatt. Det betyr at hvor enn du er i verden der det er et Ashtangastudio, vil du alltid vite hva du skal gjøre. På den måten kan en si at Ashtanga Yoga som samfunn forener hele verden!

Ashtanga er et sanskrit ord og betyr “åtte grener”. I Yoga Sutras beskriver Patanjali disse grenene som:

Yama (etiske retningslinjer)
Niyama (leveregler/råd)
Asana (de fysiske stillingene)
Pranayama (pusteteknikker)
Pratyahara (tilbaketrekking av sansene)
Dharana (konsentrasjon)
Dhyana (meditasjon)
Samadhi (høyeste form for bevissthet).

Som en ser, er Ashtanga Yoga mye mer enn bare de fysiske stillingene (asanas). Det handler om å leve i harmoni med seg selv. Når en begynner en fysisk asana praksis, vil en etterhvert bli mer bevisst på sitt indre og da vil de andre “grenene” komme av seg selv. Som Sri K. Pattabhi Jois (grunnleggeren av Ashtanga Yoga Research Institute) sa:

... “practice and all is coming”.

Ashtanga Yoga består av seks serier, som igjen er delt opp i tre hovedsekvenser. Hver sekvens må fullføres før en begynner på neste. Her er det viktig å følge den tradisjonelle rekkefølgen av stillinger, da hver stilling forbereder kroppen for den neste. På denne måten vil man utvikle den nødvendige styrken og balansen man trenger for å bevege seg videre.

Primary Series:

Den første serien, Primary Series, er kalt “Yoga Chikitsa” - som betyr yoga terapi. Denne er ment å omstille og rette opp ryggraden, rense kroppen og bygge styrke, fleksibilitet og utholdenhet. Serien består av ca. 50 asanas (stillinger) og tar omtrent halvannen til to timer å gjennomføre. Logikken til Primary Series er forstått best under en Mysore Style setting. Serien bygges sekvensielt i henhold til fleksibilitet og styrke for å forberede deg på noen av de mest utfordrende stillingene i praksisen. Primary Series begynner med solhilsener (surya namaskara A og B) og går videre til stående stillinger, sittende stillinger, bakoverbøyninger og inversjoner før en legger seg ned på matta i en avslappende meditasjon.

“Mysore Style”

“Mysore Style” er den tradisjonelle måten å praktisere Ashtanga Yoga på. Dette er en personlig tilnærming hvor du vil jobbe sammen med læreren din og hvor han eller hun etterhvert vil kjenne din praksis inn og ut. Når du praktiserer Mysore Style, følger du din egen pust og bevegelse. Alt foregår i ditt eget tempo.

Navnet “Mysore” kommer fra den sør-indiske byen der Sri K. Pattabhi Jois underviste fra 1930 til 2009.

En Mysore-klasse varer som regel i 3 timer. Det betyr at du kan stikke innom når som helst innenfor dette tidsrommet. For nybegynnere kan dette bety en halvtime, mens de mer avanserte kan bruke opp imot halvannen til to timer. Det er en fantastisk måte for både nybegynnere og avanserte studenter å utvikle en egenpraksis de kan ta med hvor som helst.

Du trenger absolutt ingen forkunnskaper for å praktisere Ashtanga Yoga. Bare et ønske om å lære!
I en Mysore-setting er læreren der for å hjelpe, justere og guide deg inn i stillingene. Det fungerer som regel slik at de mer erfarne studentene begynner praksisen sin i det stille, da de vet hva de skal gjøre når de kommer til timen. Nybegynnere blir vist sohilsener og et par av de stående stillingene. Når elevene har lært seg dette, vil læreren vise en ny stilling når han eller hun føler at studenten har memorisert sekvensen så langt og at kropp og sinn er åpen nok til å ta en ny stilling.

“Mysore Style” metoden er en trygg og skånsom måte for studenter å praktisere. Å memorere stillingene gir deg muligheten til å trekke fokuset innover. Når du blir kjent med stillingene på denne måten, og hvor du etterhvert klarer å samkjøre pust med bevegelse, vil du merke at sinnet blir klarere. Tankene blir ikke lenger fullt så påtrengende og du vil etterhvert komme inn i en meditativ tilstand samtidig som kroppen gir fra seg avfallsstoffer gjennom svetting i de fysiske øvelsene.

Siden alle jobber i sitt eget tempo i en Mysore Style setting, vil alle være i forskjellige stillinger på forskjellige tidspunkt - og på denne måten eliminerer du også den indre trangen til å konkurrere og sammenligne deg med andre.

..og husk, “anyone can practice. Young man can practice. Old man can practice. ery old man can practice. Man who is sick, he can practice. Man who doesn’t have strength can practice. Except lazy people; lazy people can’t practice Ashtanga Yoga” - K. Pattabhi Jois

Kilde: Facebook