“Våre åndelige røtter” er et seminar der vi ønsker å sette søkelys på ulike kristne tradisjoner. Vi tror våre åndelige røtter bærer rike frukter.
I 2018 er temaet; «Lectio Divina» - Langsom interaktiv Bibellesning Br. Joel fra klosteret på Munkeby i Levanger inspirerer oss til tålmodig åpenhet i møtet med Bibelen. Vi øver oss. Praktisk læring! Hva kan vi lære av enkelheten, stillheten og fellesskapet i klosteret? Kanskje blir denne kvelden til liv og glede?
Sissel og Svein Tonstad synger og spiller.

Cistercienserne stammer fra overgangen 1000/1100 tallet. Ordenen legger stor vekt på balansen mellom bønn og arbeid. Klostrene er oaser av stillhet og enkelthet. Tidebønnene, hellig lesning og personlig bønn preger livet. Mange mennesker som ikke selv lever i kloster opplever at Cistercienserne er veivisere til inderlig tro på Jesus, ydmykhet og fellesskap. Her snakker vi virkelig dype røtter og velprøvd spiritualitet. Denne kvelden gleder vi oss til..
………
Arrangementet koster 100 kr.

Kilde: Facebook