Foredrag ved Hild Sørby: «Kitty Kielland».
Gode foredrag, referat fra turer, orientering om turer og møter som kommer, kaffe og drøs er faste innslag.
https://www.stf.no/aktiviteter/92753/850029/

Kilde: Facebook